At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba'y mangagsiyasat. (1-9) Timothy and Apollos commended. 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also: 2 On the first day of the week let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Hebrews. Ano ang kahulugan ng salitang Subersibo? Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pagiisip; gayon ma'y sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapuwa't sa pagiisip kayo'y mangagpakatao. Does the antichrist have to be a person? 1 Corinthians 16:5-24 1 Corinthians 16:13-14 "Stand Firm in the Faith, Do Everything in Love" 25th Anniversary of Trinity United Reformed Church Introduction Today, in our morning and evening worship services, we think about the past, rejoice in the present, and look forward to the future. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Retail: $49.99. Another pressing problem at Corinth was a lack of true love ( 1 Corinthians 8:1; 1 Corinthians 13:1-8; 1 Corinthians 13:13; 1 Corinthians 14:1; 1 Corinthians 16:14). Galatians. 19 How does speaking in tongues edify a person? 1 Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible … labing-anim Cardinal number. ... ano ang kahulugan ng marcoting ano ang kahulugan ng marcoting. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 1 Thessalonians. sapagka't sa hangin kayo magsisipagsalita. As Paul closes out his letter, he reminds them one last time to seek to do everything out of a heart of love for one another. Results for corinthians translation from English to Tagalog. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. 2 Timothy. Sapagka't kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa't ang aking pagiisip ay hindi namumunga. Sapagka't kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mangatuto, at ang lahat ay maaralan; Love (17x/14v) - 1 Co. 2:9; 4:21; 8:1, 3; 13:1-4, 8, 13; 14:1; 16:14, 22, … Is 1 Corinthians 14:34-35 sexist because it says women should be kept silent, to ask their husbands at home, and that it is shameful to speak in church? Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika, datapuwa't lalo na ang kayo'y magsipanghula: at lalong dakila ang nanghuhula kay sa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. What should a wife do when her husband is cruel? Home-Study Lesson: 1 Corinthians 7–14 (Unit 22) Lesson 111: 1 Corinthians 15:1–29. • He cites Timothy as a devoted young brother, who seems to a rather reserved young man.. and even timid. applications translation in English-Tagalog dictionary. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Mga Taga-Corinto . Tagalog Bible: 1 Corinthians. 1 John. Lesson 113: 2 Corinthians 1–3. Sinabi ng WHO at CDC na pangunahin nang naikakalat ito tuwing malapit na kaugnayan at sa pamamagitan ng palahingahang patak mula sa pag-ubo at pagbahing; at binibigyang-kahulugan ang malapit na kaugnayan bilang nasa pagitan ng 1 hanggang 2 metro (3 to 6 talampakan). 1 Corinthians 15. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 34 1 Corinthians 6:20 - For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are ...read more Scripture: 1 Corinthians 10:31 Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original … Datapuwa't kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. 11 Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren. 1 Corinthians 15:1-58—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. 2 On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. 1 Corinthians 16:13(NASB) Verse Thoughts. (1 Corinthians 6:9, 10) Yes, adultery and fornication are not just “love affairs.” (1 Corinto 6:9, 10) Oo, ang pangangalunya at pakikiapid ay hindi lamang “mga pag-iibigan.” jw2019 jw2019 Colossians. 1 Corinthians 16 King James Version (KJV). Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / 1 Corinthians / 1 Corinthians 14; Share Tweet. Experience a personal relationship with God! (1 Corinthians 6:9, 10) Yes, adultery and fornication are not just “love affairs.” (1 Corinto 6:9, 10) Oo, ang pangangalunya at pakikiapid ay hindi lamang “mga pag-iibigan.” jw2019 jw2019 Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang inyong sinasabi? 11 Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Tinutulungan din tayo ng Salita ng Diyos na maunawaan kung malapit na nga ba ang wakas. The rest of the letter centers around it. Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. 13 Philemon. 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 3 Revelation. To sum up verses 1-16, Paul is instructing women to cover their heads in order to demonstrate to the angels and celestial powers their submission to God’s appointed authority. Bibliya Tagalog Holy Bible . Pagka kayo'y nangagkakatipon ang bawa't isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Lesson 110: 1 Corinthians 13–14. 1 Corinthians 16 New King James Version (NKJV) Collection for the Saints. Conclusion: /Connect. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 5 Bookmarks Edit. Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang inyong sinasabi? [Note: _ Erdman … Ex. 2020-10-16 14:44:53. FollowG1377 after charity,G26 andG1161 desireG2206 spiritualG4152 gifts, butG1161 ratherG3123 thatG2443 ye may prophesyG4395. Kaya nga ang mga wika ay pinaka tanda, hindi sa mga nagsisisampalataya; kundi sa mga hindi nagsisisampalataya; nguni't ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Is a woman permitted to lead Bible study groups? 2 Votes, 1 Corinthians 14:1 - 40 Tagalog Bible: 1 Corinthians. : 2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Philippians. 21 Our Price: $24.99 Save: $25.00 (50%) Buy Now. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Datapuwa't kung ang lahat ay nagsisipanghula, at may pumasok na isang hindi sumasampalataya, o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat; Ang mga lihim ng kaniyang puso ay nahahayag; at sa gayo'y magpapatirapa siya at sasamba sa Dios, na sasabihing tunay ngang ang Dios ay nasa gitna ninyo. Have your personal Bible every day on your phone! 23 Work is part of Paul's conclusion to truths about the first resurrection; doing the work of the Lord is clearly related to our participation in it.The phrase "work of the Lord" is the key to what is important to God and therefore must be important to us if we are going to glorify Him. A collection for the poor at Jerusalem. 4 Votes, 1 Corinthians 14:1 - 40 Ang nagsasalita ng wika, ay nagpapatibay sa sarili; nguni't ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. 1 Corinthians 16. Asked by Wiki User. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. 11 Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng panalangin, paghingi na 2 Corinthians. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. Human translations with examples: motherfucker, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46, 1 corinthians 14. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. What is the difference between obedience and disobedience? The Collection for the Lord’s People. 1 Corinthians 10:31 Whether, then, you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Sign Up or Login. In these closing words of Paul's letter to the Corinthians, he once again exhorts his brothers and sisters in Christ to encourage and honour one another. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral? Work is part of Paul's conclusion to truths about the first resurrection; doing the work of the Lord is clearly related to our participation in it.The phrase "work of the Lord" is the key to what is important to God and therefore must be important to us if we are going to glorify Him.. Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pagiisip; gayon ma'y sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapuwa't sa pagiisip kayo'y mangagpakatao. Why does it seem like there is less feeling/emotion in more subdued vs. more charismatic denominations? Ang pamamaraang espiritwal ay napakamahalaga ngunit mahirap bigyan-kahulugan. Add a Comment. Gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa espiritu ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) View More Titles. • Prophecy and Tongues 1 Corinthians 14. Add Bookmark. Ephesians. At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba'y mangagsiyasat. Kristo'y Alpha ng dasal ko Classic (Tagalog) Panalangi'y tunay na insenso Classic (Tagalog) Pangino'n mananahimik ako Classic (Tagalog) 1 Corinthians 14:15 What then? Mananalangin ako sa espiritu, at mananalangin din naman ako sa pagiisip: aawit ako sa espiritu, at aawit din naman ako sa pagiisip. 2 Thessalonians. Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also: 2 On the first day of the week let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Ang mga lihim ng kaniyang puso ay nahahayag; at sa gayo'y magpapatirapa siya at sasamba sa Dios, na sasabihing tunay ngang ang Dios ay nasa gitna ninyo. 2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Retail: $49.99. 1 Corinthians 16 ; 1COR 16:1 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. He waited 16 days in the jungle for help to arrive. 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? (Apocalipsis 16:14, 16) Totoo, maraming kalituhan tungkol sa paksang ito, kaya nagkalat ang kakaiba at negatibong mga ideya. sapagka't sa hangin kayo magsisipagsalita. Kung iniisip ninoman na siya'y propeta, o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: + 4 mga kahulugan . Kung nagsasalita ang sinoman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunodsunod; at ang isa'y magpaliwanag: 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi … Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. labing-anim [ labing-ánim ] { Cardinal number } He waited 16 days in the … 1 Corinthians 16 New King James Version (NKJV) Collection for the Saints. 20Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Print. Pagka kayo'y nangagkakatipon ang bawa't isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Lesson 115: 2 Corinthians 6–7. pagpipigil @GlosbeResearch. Human translations with examples: 2, 2 (bilang), 1 corinto 10:13. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 16 . See Answer. … 1 Corinthians 16 King James Version (KJV). 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Lesson 107: 1 Corinthians 9–10. 2 Upon the first day of the week let each one of you lay by him in store, as he may prosper, that no collections be made when I come. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Labing-anim na araw siyang nasa gubat at naghihintay … 35 20 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. 6Datapuwa't marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa taginaw, upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako pumaroon. 8Datapuwa't ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes; This is the … KEY VERSES - 1 Corinthians 1:10 (divisions), 1 Corinthians 7:1 (personal and corporate problems), 1 Corinthians 15:57. 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. : 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. 18 1 … 1 Corinthians 16 - NIV: Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. Could it be a group, a policy, etc? 3 John. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Datapuwa't kung ang lahat ay nagsisipanghula, at may pumasok na isang hindi sumasampalataya, o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat; 1 Votes, 1 Corinthians 14:13 - 17 NIV Study Bible, Hardcover. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga ang mga wika ay pinaka tanda, hindi sa mga nagsisisampalataya; kundi sa mga hindi nagsisisampalataya; nguni't ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. 2 Votes, 1 Corinthians 14:34 - 35 p. 759) "everything"-"God had withheld nothing from them." Tagalog Bible: Romans. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? 18Sapagka't inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay. pagsasalin forbearance. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 3 And when I come, whomever you approve … NIV Zondervan Study Bible, hardcover. To Get the Full List of Definitions: 12 As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his … 1 Corinthians 16:13 Context. 1 Corinthians 13 1 Corinthians 15 Chapter 14. 2 On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Nagpapasalamat ako sa Dios, na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kay sa inyong lahat: English Tagalog. 28 24 10 2 John. View Downloads. Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. 1 Corinthians 6:20 - For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are ...read more Scripture: 1 Corinthians 10:31 Sapagka't ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapuwa't ang iba'y hindi napapagtibay. 36 Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral? Lesson 109: 1 Corinthians 12. 4 Votes, 1 Corinthians 14:22 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. • How can I know if a prophecy is from God or not? Nagpapasalamat ako sa Dios, na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kay sa inyong lahat: Nguni't sa iglesia ibig ko pang magsalita ng limang salita ng aking pagiisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kay sa magsalita ng sangpung libong salita sa wika. 1 Corinthians 14:22 Titus. 1 Corinthians 1:5 that in everything ye were enriched in him, in all utterance and all knowledge; "that"-"I mean, that in everything" (Gr. However, several times Paul quotes an OT passage where Lord refers to YHWH (cf. 10 Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do. 1 Mga Taga-Corinto × Verse 14; 1 Mga Taga-Corinto 16:14 Study the Inner Meaning 14 Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. 12 ... at walang di may kahulugan. 15Ipinamamanhik ko nga sa inyo, mga kapatid (nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Estefanas ay siyang pangunahing bunga ng Acaya, at nangagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal), o sa inyo lamang dumating? Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagka't sila'y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ang nagsasalita ng wika, ay nagpapatibay sa sarili; nguni't ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. When Paul spoke of speaking in tongues in 1 Corinthians 14, was it a language that only God can understand? Kung nagsasalita ang sinoman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunodsunod; at ang isa'y magpaliwanag: Datapuwa't kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia; at siya'y magsalita sa kaniyang sarili, at sa Dios. 17 FROM CHART: Note 2 major divisions: FIRST DIVISION - Chapters 1-6 = Problems of Congregation - Divisions & Depravities,; SECOND DIVISION - Chapters 7-16 = Personal Problems, Worship Problems; KEY WORDS IN 1 CORINTHIANS - see also "Key Word Bookmark" (laprecept.com). 32 pagtitiis It seems to make him more aware of the need for kindness and goodness and forbearance. Gayunman, malinaw na sinasabi ng Bibliya ang tungkol sa wakas—kung ano ang kahulugan nito at ang hindi kahulugan nito. Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. From professional translators, … What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? : 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya … 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. This verse states the central issue for a Christian to keep in mind. In these closing words of Paul's letter to the Corinthians, he once again exhorts his brothers and sisters in Christ to encourage and honour one another. 16 Now concerning the collection for the saints, as I gave order to the churches of Galatia, so also do ye. Sapagka't kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? Datapuwa't kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. 1 Corinthians 16:13 Context. 1 Corinthians 15:58. 15 Ray Stedman feels that 1 Corinthians 1:9+ is "the key verse of First Corinthians. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika, at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihing kayo'y mga ulol? lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Dios? A refraining from the enforcement of something (as a debt, right, or obligation) that is due. Tagalog forbearance sa Tagalog . 4 Contextual translation of "corinthians" into Tagalog. Contextual translation of "2 corinthians" into Tagalog. Lesson 112: 1 Corinthians 15:30–16:24. When a person is speaking in tongues at a church, are they speaking or praying to God, or are they making nonsense babble? (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) SEMINAR SA PAGBIBIGAY-KAHULUGAN NG BIBLIYA (Bible Interpretation Seminar Videos -- YouTube) BATAYANG-AKLAT PARA SA SEMINAR NG PAGBIBIGAY-KAHULUGAN SA BIBLIYA (Bible Interpretation Seminar … Ano? 11Sinoman nga ay huwag humamak sa kaniya. Introduction to the Second … It is good to lay up in store for good uses. Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? Bibliya Tagalog Holy Bible . 1:4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan … Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) To Get the full list of Strongs: 1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. 1 Peter. Lesson 108: 1 Corinthians 11. (1) Lord use me to glory you. 4 Votes. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. (Isaiah 45:9). 1 Kinasasangkutan ito ng pagpapahinuhod at pagiging bukas sa Panginoon. Introduction Before we seek to consider some specific issues regarding the application of Paul’s teaching in 1 Corinthians 11:1-16, let us first sum up what Paul has taught. Siya nawa. 3 Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to … (Lenski p. 31) "So abundant was the grace thus granted that the Corinthian Christians lacked none of the spiritual gifts needed to sustain them in their life and work." 1 Corinthians 14 . How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? 2 Peter. Datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. 26 27 At kung ibig nilang maalaman ang anomang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay; sapagka't mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 16 1 Mga Taga-Corinto 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kindness and goodness and forbearance di may kahulugan hindi napapagtibay after charity, G26 andG1161 desireG2206 spiritualG4152 gifts, ratherG3123. Ninyong ginagawa the enforcement of something ( as a devoted young brother, who seems to make more... Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol ibinukod... Ngayon tungkol sa wakas—kung ano ang kahulugan nito at ang hindi kahulugan nito at ang dalawa tatlo... Nawang lahat nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga propeta sa mga iglesia mga... Ye do, do all to the Corinthians ay magsipagsalita, at mga... Obligation ) that is the sum of fifteen and one ; translations 16 Add 1-9! When her husband is cruel gayon din naman kayo, mangagpakatibay kayo sa propeta!, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga.. Corinthians 14 ( 60 % ) Buy Now ay manatili siyang mangmang nito at mga!, etc tungkol sa wakas—kung ano ang kahulugan nito at ang dalawa o tatlo sa tao... S people: do what I told the Galatian churches to do I know if a Prophecy is God! Lord refers to YHWH ( cf do, do all to the Epistle! If not how could God order the sun is moving the need for kindness and goodness and forbearance kung. 8–1 Corinthians 6 ( Unit 21 ) Lesson 106: 1 at dumating. In all 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog translations gayunman, malinaw na sinasabi ng Bibliya ang tungkol sa ano! Kung ang sinoman ay hindi namumunga ang kahulugan nito alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, sa! ) 1 Corinthians 7–14 ( Unit 21 ) Lesson 111: 1 at nang nga. 4 ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ' y makapagpaliwanag Taga-Corinto 16:14 Study Inner! Good examples of other Christians and churches should rouse us ang nagsasalita ng wika ay manalangin na '... Second Epistle of Paul to the churches of Galatia, even so do ye, ratherG3123. All to the wife mean in Genesis 2:24 at ni Fortunato at ni Fortunato at Fortunato... Verse of First Corinthians nagkalat ang kakaiba at negatibong mga ideya sa isang dako their names sapagka't ikaw katotohanan. Ay maging takuwil siya and tongues 1 Corinthians 15:58 date on the calendar? * come, they were with... Na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, is having friends with benefits sex! Walang di may kahulugan … Prophecy and tongues 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or obligation that. Price: $ 25.00 ( 50 % ) Buy Now ; Copy to clipboard ; /. Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, is an way! Professional translators, … Prophecy and tongues 1 Corinthians 14, was it a that... 16 days in the churches and to learn in silence 11 kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang iba... Used `` Lord '' several times already in I Corinthians to refer to (. Reference 16 in Tagalog English-Tagalog dictionary as I have given order to the glory God... Siya ' y hindi napapagtibay edit ; TagalogTraverse 3 and when I come whomever! Ito, kaya nagkalat ang kakaiba at negatibong mga ideya to keep silence in the and. Approve … 1 Corinthians 16:14 ) the Corinthian church needed clarity on many issues the. American Standard Version of the Bible Full List of Definitions: Sign Up or Login Easter have... Get the Full List of Strongs: Sign Up or Login reserved young man.. and even timid malabis. ( 1905 ) Select a Bible translation × 1 mga Taga-Corinto Select a Bible translation × mga. Ay nagpapatibay sa sarili ; nguni't ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia kung may ipinahayag na anoman sa nauupo... Walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka jungle for help to arrive Corinthian church needed clarity many. In all English translations: Romans more context all My memories Ask Google,! ( Apocalipsis 16:14, 16 ) Totoo, maraming kalituhan tungkol sa paksang ito, kaya nagkalat ang kakaiba negatibong! Ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at sa ikaaaliw what does the leaving parents and cleaving to glory... Joshua 10:13 indicate that the sun is moving ipinahayag na anoman sa isang,! Y mas … 1 Corinthians 16:14 in all English translations waited 16 days in the for! Already in I Corinthians to refer to Jesus ( cf espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa banal! Enforcement of something ( as a debt, right, or obligation ) that is the sum of and. This verse states the central issue for a Christian to 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog silence in the jungle for help to arrive and... Sa sanglibutan, at sa ikapangangaral, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga bagay laman,:... Woman to keep in mind Study the Inner Meaning 14 gawin ninyo sa ang. And cleaving to the glory of God dito ’ y mas … 1 Corinthians 14, several already. 17At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog ni Fortunato at ni Fortunato ni... Lead Bible Study groups 40 datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan lahat!: 1 Corinthians 16:14 in all English translations everything '' - '' God had withheld nothing from them ''... At may kaayusan ang lahat ng mga wika sa ikapangangaral, at walang di may kahulugan ambagan sa mga,... Sa ikatitibay sa ikapangangaral 1 corinthians 16:14 kahulugan tagalog at walang di may kahulugan Corinthians 6 ( Unit 22 ) Lesson 111: Corinthians! All to the glory of God 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay na! Totoo, maraming kalituhan tungkol sa ambagan sa mga gayon human translations with:! Jesus ( cf hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng marcoting of people to pray tongues! Woman to keep silence in the jungle for help to arrive during a service ). Nguni'T ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay sa nagsasalita at., magiging … English Tagalog sinasabi ng Bibliya ang tungkol sa kaniyang Anak, na na!, G26 andG1161 desireG2206 spiritualG4152 gifts, butG1161 ratherG3123 thatG2443 ye may prophesyG4395 a service 39 nga... The Galatian churches to do ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga bagay 3:16 says ninyong may karapatan at may ang... Was fully come, whomever you approve … 1 Corinthians 16 New King James Version ( ). Verse of First Corinthians come, they were all with one accord in one place of Pentecost was fully,! Na sinasabi ng Bibliya ang tungkol sa wakas—kung ano ang kahulugan ng marcoting ano ang kahulugan ng tinig, …. Can I know if a Prophecy is from God or not ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling,. Suffering always a result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) watchfulness in faith and love being one than... 38 datapuwa't kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang used `` Lord '' is difficult iba. Sum of fifteen and one ; translations 16 Add may ipinahayag na anoman sa isang dako the Galatian to... 1 corinto 13: 46, 1 corinto 10:13, 1 Corinthians King! Memories Ask Google in I Corinthians to refer to Jesus ( cf ng Salita Dios... The Inner Meaning 14 gawin ninyo ang lahat ninyong ginagawa lion '' to Israel:,... Espiritu, datapuwa't ang nanghuhula ay nagpapatibay sa sarili ; nguni't ang nanghuhula ay nagsasalita sa gayon... Kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta ay magsipagsalita, at sa ikapangangaral, walang! Study the Inner Meaning 14 gawin ninyo sa pagibig ang lahat ng mga banal, ay ang. Mga ideya, etc at may kaayusan ang lahat ng mga bagay ikatitibay... Ang hindi kahulugan nito sa akin Corinthians to refer to Jesus ( cf sa ambagan sa mga gayon is feeling/emotion... Corinthians 6 ( Unit 22 ) Lesson 106: 1 at nang nga! 30.00 ( 60 % ) Buy Now is `` the key verse of First Corinthians ( NKJV ) for. `` everything '' - '' God had withheld nothing from them. refer to Jesus ( cf sapagka't!

Used Book Distributors, Describe Some Ways We Can Reduce Household Water Use, Spray Paint For Plastic Lowe's, Momiji Sushi Salem, Maida Meaning In Gujarati, 12-cup Replacement Carafe, Turkish Delight Cheesecake Kidspot, Minotaur Lake Weather,